http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490

 

Agriculture Science Center of Latgale (Latvia)

 


http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

 

Jaunumi

 Pārskats par Linu genofonda saglabāšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3. nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.2. apakšnodaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”

pievienots 02.02.2016.

Pārskata par 2015. gadu teksts (PDF dokuments)

 

 

Pārskats par Linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3. nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”

pievienots 02.02.2016.

Pārskata par 2015. gadu teksts (PDF dokuments)

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

pievienots 18.12.2015.

Par projektu (PDF dokuments)

 SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” pārskati par 2014. gadu

pievienots 17.02.2014.

Linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai, pārskats (PDF dokuments)

Linu genofonda saglabāšana, pārskats (PDF dokuments)

 Par valsts atbalsta piešķiršanu

pievienots 12.02.2015.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3. nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”.

SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” īstenos programmu
„Linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”.

Programmas mērķis: veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Programmas ietvaros plānota 13 linu un 2 kaņepju līniju novērtēšana SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrā”.

Programmas īstenošanas termiņš 2015. gada 12. februāris – 2020. gada 31. decembris

 
Līdz 2016. gada 1. februārim iesniegt Zemkopības ministrijā un organizācijā, ar kuru noslēgts sadarbības līgums, pārskatu par selekcijas materiāla novērtēšanas rezultātiem un publicēt internetā LLZC mājaslapā http://org.daba.lv/LLZC/

Programmas īstenošanu atbalsta biedrība „Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”.

Nozarē iesaistītajiem programmas rezultāti ir pieejami bez maksas.


 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” 3.nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 3.2. apakšnodaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”

 

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” īstenos programmu par „Linu genofonda saglabāšanu”

 

Programmas mērķis: Latvijā izveidoto un repatriēto 24 šķiedras linu šķirņu un līniju saglabāšana.

 

Programmas īstenošana termiņš 2015. gada 12. februāris – 2020. gada 31. decembris

 

Iegūtie rezultāti tiks publicēti internetā LLZC mājas lapā http://org.daba.lv/LLZC/Par valsts subsīdiju piešķiršanu

pievienots 31.03.2014.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” (turpmāk – Noteikumi) 3. nodaļas “Atbalsts augkopības attīstībai” 5. apakšnodaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”.

Lauku atbalsta dienests un SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” ir noslēdzis līgumu nr. 110314/S34 (11.03.2014.)
par linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanas programmu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Programmas mērķis: veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Programmas ietvaros plānota 13 linu un 2 kaņepju līniju novērtēšana SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā”.

Programmas īstenošana uzsākta 2014. gada 11. martā.

Programmas īstenošana plānota pabeigt 2014. gada 15. decembrī.

Līdz 2015. gada 1. februārim iesniegt Zemkopības ministrijā un organizācijā, ar kuru noslēgts sadarbības līgums, pārskatu par selekcijas materiāla novērtēšanas rezultātiem.

Programmas īstenošanu atbalsta biedrība „Zemnieku saeima” un biedrība „Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”.SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” pārskati par 2013. gadu

pievienots 31.03.2014.

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” pārskats par 2013. gadu (PDF dokuments)

LLZC zinātniski pētnieciskais darbs 2013. gadā

 Par valsts subsīdiju piešķiršanu

pievienots 24.04.2013.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumu nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai” V sadaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”

Lauku atbalsta dienests un SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” ir noslēdzis līgumu nr. 100413/S57 (10.04.2013.)
par linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanas programmu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Programmas mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Programmas ietvaros plānota 13 linu un 2 kaņepju līniju novērtēšana SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā”.

Programmas īstenošana uzsākta 2013. gada 10. aprīlī.

Programmas īstenošanai plānota pabeigt 2013. gada 15. decembrī.

Programmas īstenošanu atbalsta biedrība „Zemnieku saeima” un biedrība „Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”.

 SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” darbības pārskats par 2012. gadu: "Linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai"

pievienots 07.02.2013.

Darba pamatojums

Linu pārstrādes fabrikas pašreiz no zemniekiem iepērk tikai uz lauka tilinātus linu stiebriņus. Kvalitatīvu stiebriņu iegūšanā liela nozīme ir ne tikai meteoroloģiskajiem laika apstākļiem, bet arī šķirnēm ar īsāku veģetācijas periodu, kuras var novākt agrākos termiņos, kad kvalitatīvas šķiedras iegūšanai ir labvēlīgāki laika apstākļi. Sējot no ārzemēm ievestās vēlās linu šķirnes, Latvijas klimatiskajos apstākļos vēsās un mitrās vasarās nevar iegūt kvalitatīvu linu šķiedru.

Linkopības tālākai attīstībai viens no galvenajiem pasākumiem ir pareizas linu šķirnes izvēle, kas piemērota vietējiem augsnes un klimatiskajiem apstākļiem. Latvijas neatkarības gados, pirms Otrā pasaules kara, linus audzēja visā republikas teritorijā. 1920-tajos un 1930-tajos gados ar linu selekciju nodarbojās Priekuļu, Stendes un Ošupes selekcijas stacija. Darba rezultātā tika izveidotas šķiedras linu šķirnes ‘Balva’, ‘Rota’, ‘Rota 2’, ‘Priekuļu 665’, ‘Priekuļu Uzlabotie’, ‘Ošupes 30’, ‘Ošupes 31’ un citas šķirnes.

Linu selekcijas darbs tika pārtraukts 1970. gadā.

Tagad Latvijā audzē citās valstīs selekcionētās linu šķirnes, kuras mūsu valsts augsnes un klimatiskajos apstākļos nenodrošina stabilas linu salmiņu un sēklas ražas. Linu nozares sekmīgai attīstībai ir nepieciešama jaunu linu šķirņu izveidošana. SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” (LLZC) ir izveidota Latvijas izcelsmes linu kolekcija. Liela kolekcijas daļa ir no N. Vavilova Viskrievijas Augkopības institūta, Krievijas Linu zinātniskā pētniecības institūta, Vācijas gēnu bankas repatriētās Latvijas izcelsmes šķirnes un līnijas. Kolekcijā ir arī pēdējos gados LLZC iegūtās līnijas.

Kopš 1992. gada LLZC aktīvi iesaistījies šķiedras, eļļas linu ģenētisko resursu repatriācijā, pavairošanā, izpētē, saglabāšanā, uzturot Latvijā vienīgo šķiedras, eļļas linu un kaņepju kolekciju. LLZC ģenētisko resursu kolekcijā ir 497 linu paraugi no citām valstīm, tajā skaitā 427 paraugi ir šķiedras lini un 70 paraugi – eļļas lini. Šķirnes ar vērtīgām kvalitatīvajām un kvantitatīvajā īpašībām tiek izmantotas linu selekcijā – hibridizācijā. 1993. gadā LLZC tika uzsākta linu hibridizācija. Linu ģenētisko resursu kolekcijā ir LLZC izveidotie 9865 hibrīdi un līnijas no dažādām paaudzēm. Daļa no iegūtajiem hibrīdiem un līnijām ir novērtētas, pārējās šķirnes un līnijas atrodas LLZC gēnu bankā, jo visa materiāla novērtēšanai nav iedalīti nepieciešamie finansiālie līdzekļi. Projektā iekļautas 13 labākās Latvijā izveidotās šķiedras linu līnijas. Darbs veikts pamatojoties uz Zemkopības ministrijas līgumu nr. 040412/S18.

Skatīt visu pārskatuPar valsts subsīdiju piešķiršanu (2012.)

pievienots 24.04.2012.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumu nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai” V sadaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”

Lauku atbalsta dienests un SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” ir noslēdzis līgumu Nr. 040412/S18 (04.04.2012.)

par linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanas programmu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanā.

Programmas mērķis ir veicināt selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Programmas ietvaros plānota 13 linu un 2 kaņepju līniju novērtēšana SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā”.

Programmas īstenošana uzsākta 2012. gada 4. aprīlī.

Programmas īstenošanai plānota pabeigt 2013. gada 1. februārī.

Programmas īstenošanu atbalsta biedrība „Zemnieku saeima” un biedrība „Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”.Centra vadītāja:

Dr. agr. Veneranda Stramkale

 

Par Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru (LLZC)

 

LLZC ir zinātniska institūcija, kas veic zinātniskus pētījumus, laukaugu šķirņu izmēģinājumus, sniedz konsultācijas. LLZC galvenais mērķis Latgales reģiona lauksaimniecības iespēju pētījumi un labāko risinājumu meklējumi.

 

Lai arī centrs Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts tikai 2001. gada 23. martā, darbs zinātnē ir noritējis daudzus gadus. LLZC darbu īsteno pieredzējis kolektīvs Venerandas Stramkales vadībā.

 Arhīvs

 

LLZC zinātniski pētnieciskais darbs

2009. gads
2008. gads
2007. gads

 


Fotogalerija

Publikācijas

Kultūraugi

Kultūraugu foto

Saites


Photo gallery

Publications

Cultivated plants

Plant photo

Links


 


© LLZC 2004–2015

Lapa atjaunota: 17.02.2015.