http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490

 

Agriculture Science Center of Latgale (Latvia)

 


http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

 

Zinātniskais darbs


SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” zinātniski pētnieciskais darbs 2013. gadā

(pieejams arī kā PDF dokuments)

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs, izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Latvijas Zinātnes Padomes projekts 10.0040

Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei

1.     Lauka izmēģinājums „Latvijas un ārvalstu šķiedras un eļļas linu šķirņu novērtēšana un to piemērotības noteikšana Latvijas augsnes un klimatiskajos apstākļos”.

2.     Lauka izmēģinājums „Ārvalstu kaņepju šķirņu novērtēšana un to piemērotības noteikšana Latvijas augsnes un klimatiskajos apstākļos”.

3.     Lauka izmēģinājums „Kaņepju audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko parametru novērtēšana”.

4.     Latvijā izveidoto 98 šķiedras linu un 26 eļļas linu šķirņu un līniju novērtēšana.

5.     Latvijā izveidoto 6 kaņepju paraugu novērtēšana.

Vadošā pētniece: Dr. agr.
V. Stramkale,

Pētnieks:

A. Stramkalis,

Asistentes:

I. Nagle,

M. Maļceva,

I. Kroiča

V. Zepa,

Tehniķis:

R. Dolba

 

15

 

9

 

 

20

 

124

 

6

 

 

1260

 

288

 

 

640

 

342

 

6

 

2000

 

600

 

 

1200

 

1400

 

40

 

 

 

 

 

 

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs, izpildītāji

Izmēģinājuma variantu

skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

7. Ietvara programmas Pētniecības projekts FP7-KBBE-2012 „MultiHemp – Multipurpose hemp for bioproducts and biomass” („Kaņepju izmantošana bioproduktos un biomasas ieguvei”, akronīms – MultiHemp, Eiropas Komisijas līgums Nr. 311849)

Kaņepju šķirņu: Beniko, Bialobrzeskie, CS, Epsilon 68, Fédora 17, Félina 32, Férimon, Futura 75, KC Dora, Markant, Monoica, Tiborszallasi, Tisza, Tygra izvērtēšana un ražības noteikšana

 

Pētnieki: T. Laizāns

A. Stramkalis,

Vadošā pētniece: Dr. agr. V. Stramkale,

Asistentes: I. Nagle,
V. Zepa, I. Kroiča

Tehniķis: R. Dolba

 

14

 

1680

 

2912

 

 

Programma: Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumu Nr. 112

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 4. nodaļas „Atbalsts pētījumiem, starptautiskā un savstarpējai sadarbībai” 4.1. apakšnodaļu „Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem”

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs, izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Lauksaimniecībā izmantojams zinātnes projekts: Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA L) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību

Kaņepju šķirņu produktivitātes salīdzinājums

Kaņepju izsējas normu ietekme uz produktivitāti un ražas kvalitāti

Vadošā pētniece: Dr. agr. V. Stramkale,

Pētnieks:

A. Stramkalis,

Asistente: V. Zepa

 

29

 

930

 

1800

 

 

 

Programma: Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumu Nr. 112

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 4. nodaļas „Atbalsts pētījumiem, starptautiskā un savstarpējai sadarbībai” 4.3. apakšnodaļu „Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē” 173 punktu „Par valsts atbalsta piešķiršanu lauku izmēģinājumu ierīkošanai, demonstrēšanai un Lauku dienas – izstādes (11.07.2013.) organizēšanai”

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs, izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Lauka izmēģinājums „Pētīt ziemas tritikāles jaunāko audzēšanas tehnoloģiju, novērtēt šķirņu ziemcietību, noteikt ražību, graudu kvalitāti un šķirņu piemērotību Austrumlatvijas reģionam”

Asistents:

P. Stramkalis

 

 

12

 

 

3344

 

 

5000

 

 

 

Programma

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumu Nr. 112

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai”

V sadaļu “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”

Linu un kaņepju selekcijas materiālu novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

 

 

Izpildītāji

Līniju skaits

Linu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

 

Kaņepju selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

 

Darba grupas vadītāja: Vadošā pētniece Dr.agr. V. Stramkale,

Asistentes: I. Nagle, I. Kroiča, V. Zepa

 

 

13

 

2

 

Programma

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumu Nr. 112

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

3. pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai”

II sadaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai”

 

Linu genofonda saglabāšana

 

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Uzturēšanas grupa

Latvijā izveidoto un repatriēto šķiedras linu šķirņu saglabāšana

Kolekcijas izpētes grupa:
Vadošā pētniece Dr. agr. V. Stramkale,

Asistente: I. Nagle

 

24

 

 

Izmēģinājumi un demonstrējumi sadarbībā ar:

 

Sadarbības partneri

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Lantmannen Sw

 Seed AB

 

·        Ziemas kvieši – 13 šķirnes: Zentos, Sw Maxi, Magnifik, Brilliant, Kranich, Kuban, Toras, Ramiro, Loyal, Brons, Norin, Opal, Zeppelin

·        Ziemas tritikāle: Falmoro, Valentino, Adverdo

·        Mieži: Waldemar, Honey, Judit

·        Vasaras kvieši: Zebra, Diskett, Sonett

·        Auzas: Nike, Belinda

·        Vasaras rapsis: Jagger, Brando, Joplin, Zappa, Mosaik, Tamarin, Rollo, Majong, Gandalf

·        Rudzi : Caspian

·        Lauka pupas: Isabel, Laura

 

SIA “Baltic Agro”

BASF

·        Ziemas kvieši: Olivin, Skagen, Mariboss, Ozon, Julius, Frontal, Practic

·        Ziemas mieži: Meridian

·        Vasaras mieži: Passenger, Sanette, Propino, Asta, Evergreen

·        Vasaras kvieši: Azurite, Granny, Hamlet, SEC 426-01-2B, Buran

·        Ziemas tritikāle: Remiko

·        Lauka pupas: Fuego

·        Rudzi: Visello F1, Dankovskie Amber, Palazzo F1, Magnifico F1

·        Vasaras rapsis: Kaliber, Clipper, Trapper, Achat, Stella, Salsa, Register

·        Auzas: Symphony

·        Zirņi: Casablanka

·        Pupas: Fuego

 

 

SIA “Latvijas šķirnes sēklas”

·        Vasaras kvieši: Bombona

·        Ziemas kvieši: Bogatka, Mewa, Figura, Arcadia

·        Ziemas tritikāle: Woltario, Dinaro, Grenado, Gringo, Atletico, Alekto

·        Rudzi: Dankovskie Diament,  Dankovskie Nowe, Amilo, Gradan F1, Dankovskie Amber,  Dankovskie Agat

·        Eļļas lini: Linoal

·        Vasaras tritikāle: Dublet

·        Auzas: DC 06011-8, DC 2112/05

SIA “Scandagra”

 

 

 

·        Vasaras kvieši: Granary, Collada , Scirocco, Wilow

·        Vasaras mieži: Quench, Paustian, Concita, Invictus, Carambole, Columbus, Rosalina, Thessa, Irina

 

·        Eļļas lini: German Serenade, Linoal

 

 

·         

·        Kartupeļi: Frieslander, Fakse, Folva, Hanna, Sava

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

·        Rudzi: Kaupo, 9918

·        Ziemas tritikāle: Līnija 9534-22, Inarta

·        Mieži: Jumara,  Rubiola

 

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

·        Vasaras kvieši: Uffo, Robijs

·        Ziemas kvieši: Fredis, Edvīns, Līnija 07-56

·        Mieži: Kristaps, Austris

Monsanto Crop Science

·        Vasaras rapsis: DK 7130CL, DK 7170CL

Lietuvas lauksaimniecības un meža zinātņu centra Upītes izmēģinājumu stacija

·        Šķiedras lini: Vega 2

·        Eļļas lini: Ruta, Rasa, Edita

Latvijas industriālo kaņepju asociācija

·        Kaņepju šķirnes: Bialobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko, USO -31, Ferimon 12, Fedora 17, Sasnthica 27, Epsilon 68, Futura 75

Sadarbībā ar LLU, LU Bioloģijas fakultāti, Bioloģijas institūtu, Rēzeknes Augstskolu u.c.

Jaunāko laukaugu kultūru audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājumu izmantošana mācību prakses, kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei

 

 

Ierīkoti lauku izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Timac Agro Latvia

1.      Ziemas kviešu šķirnes ‘Magnifik’ graudu raža un kvalitāte atkarībā no pielietotā mēslojuma

Vadošā pētniece: Dr. agr.
V. Stramkale, Asistente:
V. Zepa

8

640

1300

2.      Vasaras kviešu šķirnes ‘Uffo’ graudu raža un kvalitāte atkarībā no pielietotā mēslojuma

6

504

910

3.      Vasaras rapša šķirnes ‘Kaliber’ sēklu raža un kvalitāte atkarībā no pielietotā mēslojuma

6

504

910

Syngenta

  1. Vasaras rapša šķirnes ‘Trapper’ sēklu raža un kvalitāte atkarībā no pielietotiem augu aizsardzības līdzekļiem

Vadošā pētniece: Dr. agr.
V. Stramkale, Asistente: I. Kroiča

4

400

600

  1. Jaunāko fungicīdu ietekme uz ziemas kviešu šķirnes ‘Magnifik’, vasaras kviešu šķirnes ‘Uffo’, miežu šķirnes ‘Evergreen’ graudu ražu un kvalitāti

12

1200

2400

BASF

  1. Jaunāko fungicīdu ietekme uz ziemas kviešu šķirnes ‘Magnifik’, vasaras kviešu šķirnes ‘Uffo’, miežu šķirnes ‘Evergreen’ graudu ražu un kvalitāti

Vadošā pētniece: Dr. agr.
V. Stramkale, Asistente:
V. Zepa

13

1040

2000

  1. Ziemas kviešu šķirnes ‘Brilliant’ graudu raža un kvalitāte atkarībā no pielietotās kodnes

3

240

500

  1. Ziemas kviešu šķirnes ‘Skagen’ graudu raža un kvalitāte atkarībā no retardantu pielietošanas

4

400

600

4.  Jaunāko herbicīdu ietekme uz vasaras rapša šķirnes ‘Salsa CL’  sēklu ražu un kvalitāti

4

400

600

5.  Vasaras rapša šķirnes ‘7130 CL’ sēklu raža un kvalitāte atkarībā no fungicīda pielietošanas

2

160

500

 

Demonstrējumu izmēģinājumi:

 

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

1. Zirņi –2 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju (Casablanka, Bruno)

 

 

 

 

Vadošā pētniece:
Dr. agr.
V. Stramkale,

Asistents:

P. Stramkalis

 

2

160

700

2. Vasaras tritikāle – 1 šķirne ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(Dublet)

1

240

630

3. Ziemas mieži – 1 šķirne ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

( Meridian)

1

240

630

4. Ziemas tritikāles – 12 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(Valentino, Falmoro, Adverdo, Dinaro, Woltario, Grenado, Gringo, Alekto, Atletico, Remiko , Inarta, L 9534-22)

12

2880

6600

5. Ziemas rudzi – 12 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju                                                                                     

(Kaupo,9918, Dankovskie Nowe, Dankovskie Diament, Visello F1, Magnifico F1,  Amilo, Palazzo F1, Gradan, Dankovskie Amber, Dankovskie Agat, Caspian )

12

960

1300

6. Ziemas kvieši – 27 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

27

8000

14000

7. Vasaras rapsis – 17 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju                                                                                     

17

1430

4000

8. Vasaras kvieši – 15 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju                                                                                      

 

15

6000

9000

9. Auzas – 5 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(DC 2112/05, DC 06011-8, Nike, Belinda, Symphony)                                                                                     

 

5

1280

2100

10. Vasaras mieži – 21 šķirne ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju                                                                                     

 

21

7056

12000

11. Kartupeļi – 5 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(Sava, Hanna, Folva, Fakse, Frieslander)

 

5

400

1000

12. Lauka pupas – 3 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju (Isabel, Fuego, Laura)

 

3

240

630

 

 

 

 

 

Sadarbības programma ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem

 

SIA  “BALTIKS EAST” un Biedrība „ Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”

·        Šķiedras un eļļas linu saimniecisko īpašību novērtēšana

     Eļļas lini: Flanders, Lirina, Duchess, Princess, Amon, Bildstars

     Šķiedras lini: Agatha, Ceasar Augustus

·        Sadarbība linu sēklaudzēšanas un linu audzēšanas tehnoloģijas jautājumos

·        Konsultāciju sniegšana linu un kaņepju audzētājiem

 

 

LPKS “LATRAPS”

·        Ziemas un vasaras rapša šķirņu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko parametru ietekmes uz ražu un kvalitāti Austrumlatvijas agroklimatiskajos apstākļos izpēte u.c. sadarbība saskaņā ar noslēgto līgumu

 

Vieglās rūpniecības asociācija

·        Dabīgo šķiedras augu audzēšana un to piemērotība Latvijas augsnes un klimatiskajiem apstākļiem

A/S „ Rēzeknes dzirnavnieks”

·        Laukaugu kultūru audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko parametru ietekmes uz ražu un kvalitāti Austrumlatvijas agroklimatiskajos apstākļos izpēte u.c. sadarbība saskaņā ar noslēgto līgumu

 

 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore: _________________ Dr. agr. V. Stramkale

 

 


Sākumlapa

Fotogalerija

Publikācijas

Kultūraugi

Kultūraugu foto

Saites


Main page

Photo gallery

Publikācijas

Cultivated plants

Plant photo

Links


 


© LLZC 2004–2014

Lapa atjaunota: 03.04.2014.