v Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes rajons, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490


Agriculture Science Center of Latgale


Centra mājaslapa

Hompage


Saites


LVEducation and Science

 • University of Agriculture of Latvia
 • University of Latvia, Faculty of Biology
 • Higher School of Rezekne
 • National Botanical garden

  Governmental institutions

 • Ministry of Agriculture, Republic of Latvia
 • Ministry of Environment, Republic of Latvia
 • State Rural Support Service
 • State Plant Protection Service

  Non-Governmental organisations

 • Society of Nature-researchers of Latvia

  About nature of Latvia in WWW

 • Lists of species

  Scientific issues

 • Acta Univeristatis Latviensis, Biology
 • Raksti par dabu

  Tourism in Latgale district of Latvia

 • http://turisms.latgale.lv/
  © 2004-2010, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
  Lapa atjaunota / Last update: 25.01.2010