v Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes rajons, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490


Agriculture Science Center of Latgale


Centra mājaslapa

Hompage


Saites


ENIzglītība

 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
 • Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
 • Rēzeknes augstskola
 • SIA "Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs"
 • Nacionālais botāniskais dārzs

  Valsts institūcijas

 • LR Zemkopības ministrija
 • LR Vides ministrija
 • Lauku atbalsta dienests
 • Valsts Augu aizsardzības dienests

  Sabiedriskās organizācijas

 • Latvijas Dabas Pētnieku biedrība

  Interneta resursi par Latvijas dabu

 • Sugu saraksti
 • Latvijas daba
 • Sugu enciklopēdija
 • Piekrastes biotopi

  Zinātniski izdevumi

 • Acta Univeristatis Latviensis, Biology
 • Raksti par dabu

  Tūrisms Latgalē

 • http://turisms.latgale.lv/
  © 2004-2010, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
  Lapa atjaunota / Last update: 25.01.2010