http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490

 

Agriculture Science Center of Latgale (Latvia)

 


http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

 

Zinātniskais darbs


SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”
zinātniski pētnieciskais darbs 2008. gadā

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Latvijas Zinātnes Padomes projekts 05.1605.2
Laukaugu audzēšanas izpēte kvalitatīvas pārstrādes produkcijas ieguvei Austrumlatvijā
Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas pētījumi:

1. Kviešu 2 ziemas šķirnes ar 6 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Tarso’, ‘Zentos’)

Projekta vadītāja un izpildītāja:
Dr. agr. V. Stramkale

 

asistente:
V. Zepa,

 

pētnieks
A. Stramkalis

12

960

1700

2. Kviešu 6 ziemas šķirnes ar 5 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Kontrast’, ‘Stava’, ‘Altos’, ‘Harnesk’, ‘Bjorke’,
‘Sw Maxi’

30

2400

3800

3. Rudzi, 5 šķirnes ar 5 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Kaupo’, ‘Matador’, ‘Kaskelott’, ‘Amilo’, ‘Dankovskie Nowa’)

25

2000

3090

4. Tritikāles 2 ziemas šķirnes ar 5 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Falmora’, ‘Lamberto’)

10

800

1300

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Valsts pētījumu programma
"Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu , drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski , fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla"
Projekts nr. 1 "Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes".

Ierīkot lauka izmēģinājumus ar 50 linu šķirnēm trijos atkārtojumos.

Dr. agr. V. Stramkale

Asistente: I. Nagle

150

150

500

 

Programma

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumu nr. 41
"Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību"
4. pielikuma "Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai"
IV sadaļu "Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem"

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Projekts "Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā"

1. pētījuma virziens "Graudkopības saimniecību un graudu pārstrādātāju apsekojums: Latvijā izaudzēto graudu kvalitātes piemērotība noteiktam izmantošanas mērķim, pielietotās audzēšanas tehnoloģijas analīze"

1. Kviešu ziemas šķirnes – 10 šķirnes ar 2 tehnoloģiskajiem variantiem (‘Olivin’, ‘Stava’,
’SW Maxi’, ‘SW Harnesk’, ‘Magnifik’, līnija 96–79, līnija 96–58, ‘Fredis’, ‘Flairs’, ‘Lars’)

Projekta vadītāja un izpildītāja
Dr. agr.
V.Stramkale.

Izpildītāji:

I. Nagle,
M. Vikmane,
L. Poiša,
Ļ. Komlajeva
P. Stramkalis,
D. Grauda,
A. Tjarve,
V. Zepa,
V. Pliča,
A. Stramkalis

20

1600

2703

2. Tritikāles 8 ziemas šķirnes ar 2 tehnoloģiskajiem variantiem

(‘Falmoro’, ‘Valentino’, ‘Woltario’, ‘Dinaro’, ‘Grenado’, līnija 9710–4, līnija 9405–23,
līnija 9402–3)

16

1280

2163

 

Projekts "Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā"

3. pētījuma virziens "Graudaugu audzēšanas tehnoloģiju un Latvijā izveidoto šķiedras un eļļas linu novērtēšana Austrumlatvijā"

1. Miežu vasaras šķirnes – 21 šķirne ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Idumeja’, ‘Ansis’, ‘Druvis’, ‘Sencis’, ‘Kristaps’, ‘Anabell’, ‘G–131’, ‘Rasa’, ‘Gāte’, ‘Justina’, ‘Rubiola’, ‘PR–3005’, ‘Barke’, ‘Xanada’, ‘Auriga’, ‘Pilvi’, ‘Gustav’, ‘Class’, ‘Mercada’, ‘Sofiara’, ‘Publica’)

Projekta vadītāja un izpildītāja
Dr. agr.
V.Stramkale.

Izpildītāji:

I. Nagle,
M. Vikmane,
L. Poiša,
P. Stramkalis,
D. Grauda,
A. Tjarve,
V. Zepa,
A. Stramkalis,
V. Pliča,
Ļ. Komlajeva

63

5040

9218

2. Kviešu vasaras šķirnes – 13 šķirnes ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Uffo’, ‘Parabola’, ‘Marin’, ‘Radunia’, ‘Picola’, ‘Vinjett’, ‘Zebra’, ‘Žura’, ‘Bombona’, ‘Estrad’, ‘Monsun’, ‘Kadrilj’, ‘Azurite’)

39

3120

6592

3. Tritikāles 2 vasaras šķirnes ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Legalo’, ‘Dublet’)

6

480

670

4. Auzas – 16 šķirnes ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem

(‘Stendes Dārta’, ‘Carron’, ‘Vendela’, ‘Belinda’,
‘S–156’, ‘Laima’, ‘Līva’, ‘Cwall’, ‘Arab’, ‘Aveny’, ‘Ivory’, ‘Raijtar’, ‘Bohun’, ‘Kerstin’, ‘Ingeborg’, ‘Duffy’)

48

3840

7210

5. Auzas – 1 šķirne ar optimālo audzēšanas tehnoloģijas variantu

(‘Dominik’)

1

80

283

6. Rapša 19 vasaras šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

19

1900

3219

7. Rapša 39 ziemas šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

39

2925

6180

8. Lini – 223 garšķiedras un eļļas linu hibrīdi

 

223

223

500

 

Programmas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumu nr. 41
"Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību"
3. pielikuma "Atbalsts augkopības attīstībai"
IV sadaļu "Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un

izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai"
Linu ģenētisko resursu kolekcijas izpēte un saglabāšana

 

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Linu un kaņepju ģenētisko resursu kolekcijas izpēte saglabāšana

Uzturēšanas grupa
Latvijā izveidotās repatriētās šķirnes vai līnijas 2004. g.

Kolekcijas izpētes grupa:
Dr.agr. V.Stramkale

vad. pētn. Dr.biol. D. Grauda

asistente I. Nagle

asistente Ļ. Komlajeva

pētniece L. Poiša

8

Latvijā izveidotie linu hibrīdi (līnijas), ar vērtīgām kvantitatīvām vai kvalitatīvām īpašībām, bet kuriem nav pabeigta novērtēšana

garšķiedras šķirnes

eļļas šķirnes

 197

6

 

Pēc deskriptoriem aprakstāmie Latvijas izcelsmes linu ģenētiskie resursi

92

 

Zinātniskajās ekspedīcijās ievākto kaņepju ģenētisko resursu izvērtēšana.

25

 

Zemkopības ministrijas apstiprinātā programma

"Garšķiedras linu izlases sēklas ražošana"

 

Kultūra

Šķirne

Audzētava

Plānotā platība
(ha)

Plānotā ražība
(cha-1)

Kopraža
(t)

Sēklas iznākums
(t)

Linu garšķiedras šķirne

‘Vega 2’

1. gada mātes elites augu pavairošanas audzētava

0.75

7.3

0.55

0.5

Ģimeņu audzētava

0.10
(5000 ģimeņu)

–

–

–

Apvienotā ģimeņu augu pavairošanas audzētava

0.15

–

–

–

 

Programma

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumu nr. 41.
“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību”
Pielikuma nr. 4 "Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai"
III sadaļu "Atbalsts demonstrējumu saimniecībām un l/s izstādei"

 

Demonstrējuma izmēģinājumi :

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība
(m²)

Izmēģinājuma platība ar izolācijām
(m²)

1.                 Energokultūru (ziemas kviešu, rudzu un tritikāles) audzēšanas šķirņu salīdzinājums.

 

 

 

 

 

Dr.agr. V.Stramkale,

Asistents

P.Stramkalis.

 

 

32 ziemas kviešu,

7 ziemas rudzu,

 2 ziemas tritikāles

šķirnes

 

 

3280

 

10000

2.   Slāpekļa devu efektivitātes noteikšana dārzeņiem (burkāni, sīpoli, kāposti)

 

burkāni, sīpoli, kāposti -

5 varianti

 

800

 

1000

 

 

 

 

 

Demonstrējumu izmēģinājumi:

 

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

1.Zirņi, vīķauzas – 8 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju (Bruno, Vitra, Zaiga, Almara, Javlo, Florida, Retria, vīķauzas)

 

 

 

 

 

Dr.agr. V.Stramkale,

Asistents

P.Stramkalis.

 

 

8

 

640

 

1092

2.Kukurūza – 18 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(Celive, Cester 230, Cemelik 222, Celux 225, Ceklad 235, CE – 220, LG 2229, Anjou – 209, NK Bull, Es Ballade, Es Picker, Es Shorty, Es Regain, Surprise, Ravenna, Saludo, Moschys, Estelle)

 

 

 

18

 

 

450

 

 

1184

3. Ziemas mieži – 8 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju (Carola, Natival, Annicka, Lonni, Himalaya, Mercedes, Naomie, Liudmilla)

 

8

 

640

 

1092

4.Lini – 6 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

( Flanders, Ceasar Augustus, Dangiai, Snaigiai, Sartai, Scorpion)

 

 

6

 

 

320

 

 

526

 

 

5.Dažādu kultūru demonstrējums ( Pupas –Scirocco, Idra – Ligena, Kaņepes – Pūriņi, Baltās sinepes, Lupīna – Xвалько, Владлен.)

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmēģinājumi sadarbībā ar:

 

 

Programma

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

 
Izpildītāji

SIA“Sw Seed”

·        Ziemas rapsis: Banjo, Falstafy, Celsius, Vision, Goya, Ryder, Casino, Pastell, Gospel

 

 

Dr.agr.

V.Stramkale

P.Stramkalis

 V.Zepa

 

 

 

·        Ziemas kvieši: Kontrast, Tarso, Stava, Zentos, Bjorke, Sw Maxi, Harnesk, Altos, Aron,  Magnifik, Türkis

·        Ziemas tritikāle: Falmora,Valentino

·        Mieži: Gustav

·        Vasaras kvieši: Estrad, Vinjett, Zebra, Kadrilj

·        Auzas: Belinda, Vendela, Aveny, Kerstin, Ingeborg

·        Vasaras rapsis: Landmark, Sponsor,SW – L 2837, SW –L2840, Svinto, Locarno, Jacarta, Ritz, Jagger, Ilves, Hendrix

·        Rudzi : Kaskelott

SIA “Kemira GrowHow”

BASF

·        Ziemas kvieši:  Lars, Olivin, Dorota, Barroko, Tiger, Opus, Lucius, Skagen, Oakley, Ararat, Elvis, Flair, Julius, Akratos, Audi, Ephoros, Ambition, Dromos, Bockris

 

·        Ziemas mieži: Carola, Liudmila, Annicka, Lonni, Mercedes, Himalaya, Natival

·        Vasaras mieži: Anabell,  Barke, Justina, Mercada, Sopiara, Publica, Class

·        Vasaras kvieši: Picola, Azurite, Marin, Hewilla, Granny, Monsun

·        Auzas: Duffy, Dominik, Carron

·        Kukurūza: 10 šķirnes

·        Ziemas rapsis: 30 šķirnes

·        Rudzi: Rotari, Visello

 

·        Vasaras rapsis: Rabea, Larissa, Heros, Hunter, Licolly, Jura, Pasha, Katia

SIA “Latvijas šķirnes sēklas”

·        Vasaras kvieši: Žura, Bombona, Parabola, Radunia

·        Auzas: Cwall, Raijtar, Breton, Bohun

·        Kukurūzas 8 šķirnes:

·        Ziemas kvieši: Legenda, Kobiera, Finezja, Bogatka, Smuga, Pannonija, Mewa

·        Ziemas tritikāle: Woltario, Dinaro, Lamberto, Grenado

·        Rudzi: Amilo, Dankovskie Diament, Kier

·        Vasaras tritikāles: Legalo, Dublet

SIA “Kesko Agro”

·        Ziemas mieži: Naomie

·        Rudzi: Matador

·        Ziemas kvieši: Torrild, Tarso, Altos

·        Vasaras kvieši: Zebra

·        Vasaras mieži: Xanadu, Auriga, Pilvi

 

·        Auzas: Ivory

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

·        Rudzi: Kaupo

·        Ziemas tritikāle: Līnija 9710-4, Līnija 9405 – 23, Līnija 9402 – 3.

·        Mieži: Rubiola, PR – 3005, Gāte, Idumeja

·        Zirņi: Bruno, Zaiga, Almara, Vitra

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

·        Vasaras kvieši: Uffo

·        Auzas: Laima, Līva, Stendes Dārta, S – 156

·        Mieži: Sencis, Rasa, Ansis, Druvis, Kristaps, G -131

LPKS “Abra”

·        Rudzi: Picasso, Amato, Rotari, Dankovskie Nowa

·        Ziemas kvieši: Hybnos, Hybred, Legenda, Tommi, Herman

Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti, Bioloģijas institūtu, Rēzeknes Augstskolu u. c. institūcijām

Jaunāko laukaugu kultūru audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājuma izmantošana mācību prakses, kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei

 

 

Sadarbības programma ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem

 

A/S“RĒZEKNES DZIRNAVNIEKS”

·        Jaunāko pārtikas graudaugu audzēšanas tehnoloģiju noteikšana un ieviešana zemnieku saimniecībās

 

·        Labāko pārtikas graudaugu šķirņu pavairošana izveidotajās sēklaudzēšanas saimniecībās

 

·        Lauka izmēģinājumos iegūtās ražas kvalitātes izvērtēšana A/S „Rēzeknes dzirnavnieks” laboratorijās

 

SIA “BALTIKS EAST”

·        Garšķiedras un eļļas linu saimniecisko īpašību novērtēšana

 

·        Sadarbība linu sēklaudzēšanas un linu audzēšanas tehnoloģijas jautājumos

 

·        Konsultāciju sniegšana linu audzētājiem

 

LPKS “LATRAPS”

·        Ziemas un vasaras rapša šķirņu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko parametru ietekmes uz ražu un kvalitāti Austrumlatvijas agroklimatiskajos apstākļos izpēte u.c. sadarbība saskaņā ar noslēgto līgumu

 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore: _________________ Dr. agr. V. Stramkale

 


Sākumlapa

Fotogalerija

Publikācijas

Kultūraugi

Kultūraugu foto

Saites


Main page

Photo gallery

Publikācijas

Cultivated plants

Plant photo

Links


 


© LLZC 2004–2014

Lapa atjaunota: 03.04.2014.