http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490

 

Agriculture Science Center of Latgale (Latvia)

 


http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

 

Zinātniskais darbs


SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”

zinātniski pētnieciskais darbs 2007.gadā

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Latvijas Zinātnes Padomes projekts 05.1605.2

Laukaugu audzēšanas izpēte kvalitatīvas pārstrādes produkcijas ieguvei Austrumlatvijā

Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas pētījumi :

1. Ziemas kvieši - 2 šķirnes

     (ar 6 audzēšanas tehnoloģijas variantiem)

    Tarso, Zentos

Projekta vadītāja un izpildītāja Dr.agr.

V.Stramkale

asistente V.Zepa,

pētnieks

A.Stramkalis

12

960

1700

2. Ziemas kvieši - 6 šķirnes

     (ar 5 audzēšanas tehnoloģijas variantiem)

    Kontrast, Stava, Gunbo,Harnesk, Bjorke, Sw Maxi,

 

30

2400

3800

3. Ziemas rudzi - 4 šķirnes Kaupo, Valdai,Walet, Amilo

 (ar 5 audzēšanas tehnoloģijas variantiem un 9 šķirnes ar optimālo                       audzēšanas tehnoloģiju)

    Dankovskie Diament, Kier, Nawid,Picasso, Kaskelott,Rotari,Matadors, Visello,Fernando

29

22460

4300

4. Ziemas tritikāle  - 2 šķirnes

    (ar 5 audzēšanas tehnoloģijas variantiem)

    Falmora, Lamberto

10

800

1300

   5 .Ziemas tritikāle – 4 šķirnes

      (ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju)

      Woltario, Grenado, Dinaro, Valentino

4

442

525

6.      Ziemas mieži – 4 šķirnes

     (ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju)

     Karola, Ludmila, Naomie, Annicka

4

442

525

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Valsts pētījumu programma

„Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu , drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski , fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla”

Projekts Nr.1’’Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes”.

Ierīkot lauka izmēģinājumus ar 50 linu šķirnēm trijos atkārtojumos.

Dr. agr.

V. Stramkale,

Asistente

I.Nagle

150

150

500

 

 

Programma

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumu Nr. 78

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību” 

3.pielikuma “Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai”

 

V sadaļu “Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem”

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Projekts “Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā”

 3.apakšprojekts “Graudaugu audzēšanas tehnoloģiju un Latvijā izveidoto šķiedras un eļļas linu novērtēšana Austrumlatvijā”

1.  Vasaras mieži – 22 šķirnes

         (ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem)

Idumeja, Linga, Rūja, Ansis, Druvis, Sencis, Kristaps, Anabell,    G – 131, Rasa, Gāte, Maaren, Justina, Rubiola, PR – 3005, Start, Poldek, Prestige, Barke, Xanada, Auriga, Pilvi

Projekta vadītāja un izpildītāja Dr.agr.

V.Stramkale.

Izpildītāji:

I. Nagle,

M.Vikmane,

L.Poiša,

G.Strode,

P.Stramkalis,

D.Grauda,

A.Tjarve,

V.Zepa,

A.Stramkalis.

 

66

5280

9724

2.      Vasaras mieži – 4 šķirnes

         (ar optimālo audzēšanas tehnoloģijas variantu)

         Tunika, Abava, Nuevo, Mercada

4

320

546

3.      Vasaras kvieši – 6 šķirnes

         (ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem)

Picola, Vinjett, Zebra, Žura, Bombona, Estrad

18

1440

2652

4.      Vasaras kvieši– 12 šķirnes

         (ar optimālo audzēšanas tehnoloģijas variantu)

            Jasna, Napola, Histra, Opatka, Ufo, Azurite, Radunia ,Hewilla, Marin, Tarabola, Granny, SCHW – 420 -97-3.

12

960

1768

5. Vasaras tritikāle – 1 šķirne (ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem) Legalo

3

240

442

6.  Auzas – 14 šķirnes(ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem) Stendes Dārta, Vendela, Belinda ,S – 156, Laima,Līva, Cwall, Borowiak, Kasztan, Cekin, Celler, Arab, Aveny, Ivory

42

3360

6188

7.      Auzas – 3 šķirnes( ar optimālo audzēšanas tehnoloģijas variantu) Grajcar, Flamingsift, Raijtar

 

3

240

442

8.      Zirņi un lopbarības pupas, vīķauzas – 8 šķirnes

        (ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju)

     Vitra ,Zaiga, Almara, H – 97 – 2 – 4, Javlo, Florida, Scirocco, vīķauzas.

8

640

1092

9.      Kukurūza – 24 šķirnes

         (ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju)

      Aapseed  , Celive, Ceran, Cefran, Cester   230, Cemilik 222, Celux 225, Ceklad 235, Anjou – 209, Beethoven, NK Bull, Es Ballade, Sulli, Pretti, Estelle, Aalvito, Algans, Delphine, Chalice, Surprise, Ravenna, Furioso, Baltis, Saludo

24

360

3000

10.Lini -  223 garšķiedras un eļļas linu hibrīdi

 

 

223

223

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumu Nr. 78

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību”

3. pielikuma “Atbalsts augkopības attīstībai”

II sadaļu “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un

izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai”

Linu  ģenētisko resursu kolekcijas izpēte un saglabāšana

 

 

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

 

 

 

 

Linu un kaņepju ģenētisko resursu kolekcijas izpēte saglabāšana

 

Uzturēšanas grupa

Latvijā izveidotās repatriētās šķirnes vai līnijas 2004.g.

 

 

 

 

Kolekcijas izpētes grupas Dr.agr. V.Stramkale

vad.pētn. Dr.biol.D.Grauda,

asistente I.Nagle,

asistente Ļ. Komlajeva,

pētniece L.Poiša

 

 

6

Latvijā izveidotie hibrīdi (līnijas), ar vērtīgām kvantitatīvām vai kvalitatīvām īpašībām, bet kuriem nav pabeigta novērtēšana

            garšķiedras lini

eļļas lini

 

 

197

6

 

Pēc deskriptoriem aprakstāmie Latvijas izcelsmes linu ģenētiskie resursi

92

 

Zinātniskajās ekspedīcijās ievākto kaņepju ģenētisko resursu izvērtēšana.

25

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas apstiprinātā programma

Garšķiedras linu izlases sēklas ražošana

 

 

Kultūra

 

Šķirne

 

Audzētava

Plānotā platība,

ha

Plānotā ražība,

cha-1

 

Kopraža,

t

Sēklas iznākums,

t

 

Garšķiedras lini

 

 

‘Vega 2’

1. gada mātes elites augu pavairošanas audzētava

 

0.75

 

7,3

 

0.55

 

0.5

Ģimeņu audzētava

0.10

(5000 ģimeņu)

-

-

-

Apvienotā ģimeņu augu pavairošanas audzētava

 

0.15

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumu Nr. 78

“Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību”

 

Pielikuma Nr. 4 “Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai” IV sadaļu

“Atbalsts demonstrējumu saimniecībām un l/s izstādei”

Demonstrējuma izmēģinājumi :

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

1.                  Energokultūru (ziemas un vasaras rapša) audzēšanas šķirņu salīdzinājums.

 

 

 

 

 

Dr.agr. V.Stramkale,

Asistents

P.Stramkalis.

 

 

16(ziemas rapša šķirnes)

17(vasaras rapša šķirnes)

 

 

2640

 

10000

2.   Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana vasaras kviešiem un miežiem.

 

 

12 varianti

 

960

 

2500

3.  Energokultūru (ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, miežu) audzēšanas šķirņu salīdzinājums.

 

 

28 ziemas kviešu,

13 ziemas rudzu,

 6 ziemas tritikāles,

 4 ziemas miežu šķirnes

 

 

4160

 

9050

4.  Slāpekļa devu efektivitātes noteikšana dārzeņiem(burkāni, sīpoli, kāposti)

burkāni, sīpoli, kāposti -

5 varianti

 

800

 

1000

 

Izmēģinājumi sadarbībā ar:

 

 

 

Programma

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

 
Izpildītāji

SIA“Sw Seed”

·        Ziemas rapsis: Banjo, Falstafy, Celsius

 

 

Dr.agr.

V.Stramkale

P.Stramkalis

 V.Zepa

·        Ziemas kvieši: Kontrast, Tarso, Gunbo, Stava, Zentos, Bjorke, Sw Maxi, Harnesk, Altos, Aron, Cardos, Magnifik

·        Ziemas tritikāle: Falmora,Valentino

·        Mieži: Maaren

·        Vasaras kvieši: Estrad, Vinjett, Zebra

·        Auzas: Belinda, Vendela, Aveny

·        Vasaras rapsis: Senator, Mascot, Stratos, Wildcat, Landmark, Sponsor,SW – L 2837, SW –L2840, Partisan, Savann, Svinto.

SIA “Kemira GrowHow”

 

BASF

·        Ziemas kvieši:  Lars, Olivin, Dorota, Barroko, Tiger

 

·        Ziemas mieži:  Carola, Ludmila, Annicka

·        Vasaras mieži: Anabell, Prestige, Barke, Justina, Nuevo, Mercada

·        Vasaras kvieši: Picola, Azurite, Marin, Hewilla, Radunija, Tarabola, SCHW – 420 – 97 – 3, Granny

·        Auzas: Flamingsift

·        Kukurūzas 17 šķirnes

SIA “Latvijas šķirnes sēklas”

·        Vasaras kvieši: Jasna,Opatka, Histra, Žura, Napola, Bombona

·        Auzas: Grajcar, Celler, Kasztan, Borowiak, Cekin, Cwall, Raijtar, Arab

·        Kukurūzas  7 šķirnes

·        Ziemas kvieši: Garmonija, Bilina, Legenda, Kobiera, Satyna, Finezja, Bogatka, Smuga, Pannonija

·        Ziemas tritikāle: Woltario, Dinaro, Lamberto

 

 

SIA “Kesko Agro”

·        Ziemas mieži: Naomie

·        Rudzi: Matador

·        Ziemas kvieši: Torrild

·        Vasaras kvieši: Zebra

·        Vasaras mieži: Xanadu, Auriga, Pilvi

 

·        Auzas: Ivory

LPKS “Abra”

·        Rudzi: Kaskelott, Picasso, Fernando

Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti,  Bioloģijas institūtu, Rēzeknes Augstskolu u.c.

    Jaunāko laukaugu kultūru audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājuma izmantošana mācību prakses, kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei

 

Sadarbības programma ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem

 

AS“RĒZEKNES DZIRNAVNIEKS”

·        Jaunāko pārtikas graudaugu audzēšanas tehnoloģiju noteikšana un ieviešana zemnieku saimniecībās

 

·        Labāko pārtikas graudaugu šķirņu pavairošana izveidotajās sēklaudzēšanas saimniecībās

 

·        Lauka izmēģinājumos iegūtās ražas kvalitātes izvērtēšana A/S „Rēzeknes dzirnavnieks” laboratorijās

 

SIA “BALTIKS EAST”

·        Garšķiedras un eļļas linu saimniecisko īpašību novērtēšana

 

·        Sadarbība linu sēklaudzēšanas un linu audzēšanas tehnoloģijas jautājumos

 

·        Konsultāciju sniegšana linu audzētājiem

 

LPKS “LATRAPS”

·        Ziemas un vasaras rapša šķirņu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko parametru ietekmes uz ražu un kvalitāti Austrumlatvijas agroklimatiskajos apstākļos izpēte u.c. sadarbība saskaņā ar noslēgto līgumu

 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore: _________________ Dr. agr. V. Stramkale

 


Sākumlapa

Fotogalerija

Publikācijas

Kultūraugi

Kultūraugu foto

Saites


Main page

Photo gallery

Publikācijas

Cultivated plants

Plant photo

Links


 


© LLZC 2004–2014

Lapa atjaunota: 03.04.2014.