http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490

 

Agriculture Science Center of Latgale (Latvia)

 


http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

 

Zinātniskais darbs


SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” zinātniski pētnieciskais darbs 2009. gadā

(pieejams arī kā PDF dokuments)

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs, izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Latvijas Zinātnes Padomes projekts 09.1352
"Kultūraugu uz pielāgotību vērstās ģenētiskā polimorfisma izmaiņas selekcijas un ārējās vides ietekmē"

Lucerna (Medicago) – 5 šķirnes
‘Aizkraukles’, ‘Skrīveru’, ‘Dzelmju’, ‘Bobis’, ‘Antare’

Projekta vadītāja un izpildītāja Dr.agr.

V. Stramkale

5

5

35

Valsts pētījumu programma
"Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu , drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski , fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla"
Projekts nr. 1 "Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes".

Lauka izmēģinājumi ar 50 linu šķirnēm trijos atkārtojumos.

Dr. agr.
V. Stramkale
Asistentes
I. Nagle,
Ļ. Komlajeva

150

150

500

 

 

Programma

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu nr. 107
"Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

4. pielikuma "Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai"
V sadaļu "Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem"

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Projekta vadītājs, izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība, m²

Izmēģinājuma platība ar izolācijām, m²

Projekts "Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā"
1. pētījuma virziens "Graudkopības saimniecību un graudu pārstrādātāju apsekojums: Latvijā izaudzēto graudu kvalitātes piemērotība noteiktam izmantošanas mērķim, pielietotās audzēšanas tehnoloģijas analīze"

1. Kviešu 13 ziemas šķirnes ar 2 tehnoloģiskajiem variantiem

(‘Olivin’, ‘SW Maxi’, ‘SW Harnesk’, ‘Magnifik’,
līnija 96–79, līnija 96–58, ‘Fredis’, ‘Flairs’, ‘Lars’, ‘Skalmje’, ‘Anthus’, ‘SW Maxi’+‘Skalmje’,
līnija 96–76+līnija 96–58)

Projekta vadītāja:

Dr.agr. V. Stramkale

Izpildītāji:

I. Nagle,

M. Vikmane,

L. Poiša,

Ļ. Komlajeva,

P. Stramkalis,

D. Grauda,

A. Tjarve,

V. Zepa,
V. Pliča,

A. Stramkalis

26

2080

3640

2. Tritikāles 8 ziemas šķirnes ar 2 tehnoloģiskajiem variantiem

(‘Falmoro’, ‘Valentino’, ‘Woltario’, ‘Dinaro’,
līnija 9405–23, līnija 9402–3, ‘Collegial’, ‘Dinaro’+‘Falmoro’)

16

1280

2163

 

Projekts “Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā”

3. pētījuma virziens “Graudaugu audzēšanas tehnoloģiju un Latvijā izveidoto šķiedras un eļļas linu novērtēšana Austrumlatvijā”

1. Miežu 11 vasaras šķirnes ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem un 13 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Druvis’, ‘Kristaps’, ‘Rasa’, ‘Abava’, ‘Pilvi’, ‘Waldemar’, ‘Judite’, ‘Gustav’, ‘Mercada’, ‘Argument’, ‘Slaven’, ‘Austris’, ‘Ansis’, ‘G–131’, ‘Sencis’, ‘Gāte’, ‘Rubiola’,
‘PR–3005’, ‘PR–3528’, ‘Anakin’, ‘Conchita’, ‘Justina’, ‘Anabell’, ‘Publican’)

Projekta vadītāja  Dr.agr.

V.Stramkale.

Izpildītāji:

I. Nagle,

M.Vikmane,

L.Poiša,

P.Stramkalis,

D.Grauda,

A.Tjarve,

V.Zepa,

A.Stramkalis, V.Pliča,

Ļ. Komlajeva

46

3680

7592

2. Kviešu 7 vasaras šķirnes ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem un 9 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Uffo’, ‘Vinjett’, ‘Zebra’, ‘Estrad’, ‘Stilett’, ‘SW 45456’, ‘Picola’, ‘DH–3’, ‘Taifun’, ‘Monsun’, ‘Grannarry’, ‘Azurite’, ‘Grany’, ‘Kadrilj’, ‘Žura’, ‘Histra’)

30

2400

5200

3. Tritikāles 2 vasaras šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģijas variantu

(‘Legalo’, ‘Dublet’)

2

160

338

4. Auzas – 7 šķirnes ar 3 audzēšanas tehnoloģijas variantiem un 3 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Stendes Dārta’, ‘Laima’, ‘Arta’, ‘Ingeborg’, ‘Belinda’,
‘SW Kerstin’, ‘Carron’, ‘Līva’, ‘S–156’, ‘Duffy’)

24

1920

3640

5. Rapša 24 vasaras šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

24

1920

3640

6. Rapša 42 ziemas šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

42

2520

5200

 

Programmas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumiem nr. 107
"Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2009. gadā un tā piešķiršanas kārtību"

3. pielikuma "Atbalsts augkopības attīstībai"

I sadaļu "Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un

izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai"

 

Linu ģenētisko resursu kolekcijas izpēte un saglabāšana

 

 

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Linu un kaņepju ģenētisko resursu kolekcijas izpēte saglabāšana

Uzturēšanas grupa

Latvijā izveidotās repatriētās šķirnes vai līnijas

Kolekcijas izpētes grupas vadītāja:
Dr. agr. V. Stramkale

vad. pētn. Dr. biol. D.Grauda

asistente I. Nagle

asistente Ļ. Komlajeva

pētniece L. Poiša

13

Pēc deskriptoriem aprakstāmie Latvijas izcelsmes linu ģenētiskie resursi

92

Zinātniskajās ekspedīcijās ievākto kaņepju ģenētisko resursu izvērtēšana.

25

 

Zemkopības ministrijas apstiprinātā programma

Garšķiedras linu izlases sēklas ražošana

 

Kultūra

Šķirne

Audzētava

Plānotā platība
(ha)

Plānotā ražība
(cha-1)

Kopraža
(t)

Sēklas iznākums
(t)

Garšķiedras lini

‘Vega 2’

1. gada mātes elites augu pavairošanas audzētava

0.17

7.1

0.12

0.11

Ģimeņu audzētava

0.02
(1100 ģimeņu)

–

–

–

Apvienotā ģimeņu augu pavairošanas audzētava

0.03

–

–

–

 

Izmēģinājumi un demonstrējumi sadarbībā ar:

 

Programma

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Izpildītāji

SIA "Sw Seed"

● 21 rapša ziemas šķirne ‘Banjo’, ‘Falstafy’, ‘Galibo’, ‘Vision’, ‘Goya’, ‘Ryder’, ‘Casino’, ‘Baldur’, ‘Gospel’ u. c.

Dr. agr. V. Stramkale

P. Stramkalis

V. Zepa

● 11 kviešu ziemas šķirnes ‘Kontrast’, ‘Tarso’, ‘Zentos’, ‘Bjorke’,
‘Sw Maxi’, ‘Harnesk’, ‘Altos’, ‘Magnifik’, ‘Türkis’, ‘Zobel’, ‘Brilliant’

● Tritikāles ziemas šķirnes ‘Falmoro’, ‘Valentino’

● Mieži ‘Gustav’, ‘Pilvi’, ‘Waldemar’, ‘Judit’

● Kviešu vasaras šķirnes ‘Estrad’, ‘Vinjett’, ‘Zebra’, ‘Kadrilj’, ‘Stilett’, ‘SW 45456’

● Auzas ‘Belinda’, ‘Kerstin’, ‘Ingeborg’

● Rapša vasaras šķirnes ‘Landmark’, ‘Svinto’, ‘Ritz’, ‘Jagger’, ‘Ilves’, ‘Brando’, ‘Joplin’, ‘Mosaik’, ‘Rollo’, ‘Safari’, ‘Sheik’, ‘Zappa’

● Rudzi ‘Kaskelot’ F1, ‘Ottrap’ F1

SIA "Baltic Agro"
BASF

● Kviešu ziemas šķirnes ‘Lars’, ‘Olivin’, ‘Dorota’, ‘Barroko’, ‘Tiger’, ‘Opus’, ‘Lucius’, ‘Skagen’, ‘Oakley’, ‘Ararat’, ‘Elvis’, ‘Flair’, ‘Julius’, ‘Akratos’, ‘Audi’, ‘Ephoros’, ‘Ambition’, ‘Dromos’, ‘Bockris’, ‘Helmut’, ‘Rainer’, ‘Tacitus’

● Miežu ziemas šķirnes ‘Carola’, ‘Mercedes’, ‘Himalaya’, ‘Natival’, ‘Heidi’, ‘Scarpia’, ‘Maybit’, ‘Hannelore’

● Miežu vasaras šķirnes ‘Anabell’, ‘Justina’, ‘Mercada’, ‘Publican’

● Kviešu vasaras šķirnes ‘Picola’, ‘Azurite’, ‘Granny’

● Auzas ‘Duffy’, ‘Carron’

● 25 rapša ziemas šķirnes

● Rudzi ‘Visello’ F1, ‘Gonello’ F1, ‘Kapitan’

● Rapša vasaras šķirnes ‘Heros’, ‘Siesta’, ‘Hidalgo’, ‘Kaliber’, ‘Trapper’, ‘Belinda’, ‘Delight’

SIA "Latvijas šķirnes sēklas"

● Kviešu vasaras šķirnes ‘Žura’, ‘Histra’

● Auzas ‘Bohun’

● Kukurūzas šķirnes ‘Celux 2225’, ‘CE220’, ‘Cester 230’,
‘Cemilik 222’, ‘Ceklad 235’

● Kviešu ziemas šķirnes ‘Kobiera’, ‘Finezja’, ‘Bogatka’, ‘Smuga’, ‘Pannonija’, ‘Mewa’, ‘Ostroga’, ‘Satyna’

● Tritikāles ziemas šķirnes ‘Woltario’, ‘Dinaro’, ‘Grenado’

● Rudzi ‘Amilo’, ‘Dankovskie Diament’, ‘Kier’

● Tritikāles vasaras šķirnes ‘Legalo’, ‘Dublet’

● Zālāji 3 ganību un 3 pļaušanas varianti

SIA "Kesko Agro"

● Miežu ziemas šķirne ‘Naomie’

● Rudzi ‘Matador’

● Kviešu ziemas šķirnes ‘Torrild’, ‘Tarso’, ‘Altos’

● Kviešu vasaras šķirne ‘Zebra’

● Miežu vasaras šķirne ‘Pilvi’

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

● Rudzi ‘Kaupo’

● Tritikāles ziemas līnijas 9405–23, 9402–3

● Mieži ‘Rubiola’, ‘PR–3005’, ‘Gāte’, ‘PR–3528’

● Zirņi ‘Bruno’, ‘Zaiga’, ‘Almara’, ‘Vitra’, ‘Lāsma’

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

● Kviešu vasaras šķirnes ‘Uffo’, ‘DH–3’

● Auzas ‘Laima’, ‘Līva’, ‘Stendes Dārta’, ‘S–156’, ‘Arta’

● Mieži ‘Sencis’, ‘Rasa’, ‘Ansis’, ‘Druvis’, ‘Kristaps’, ‘G–13’, ‘Abava’, ‘Austris’

LPKS "Abra"

● Rudzi ‘Picasso’ F1, ‘Amato’ F1, ‘Placido’ F1

● Kviešu ziemas šķirnes ‘Hybnos’, ‘Hybred’

SIA "Scandagra"

● Mieži ‘Anakin’, ‘Conchita’

● Kviešu vasaras šķirne ‘Granary’

● Rapša vasaras šķirne ‘Felikss’

SIA "Cers"

● Kviešu vasaras šķirnes ‘Taifun’, ‘Monsun’

● Rapša vasaras šķirnes ‘Forte’, ‘Palma’, ‘Perfekt’, ‘Jerome’

Sadarbībā ar
– LU Bioloģijas fakultāti,
– LU Bioloģijas institūtu,
– Rēzeknes Augstskolu u.c.

● Jaunāko laukaugu kultūru audzēšanas tehnoloģiju izmēģinājuma izmantošana mācību prakses, kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei

 

Ierīkoti lauku izmēģinājumi

Projekta vadītājs

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība
(m²)

Izmēģinājuma platība ar izolācijām
(m²)

Bayer Crop Science

1. Jaunāko fungicīdu ietekme uz ziemas kviešu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras rapša graudu ražu un kvalitāti

Dr. agr.
V. Stramkale

12

960

2288

2. Jaunāko herbicīdu ietekme uz ziemas kviešu un vasaras miežu graudu ražu un kvalitāti

6

480

1144

Syngenta

Jaunāko herbicīdu ietekme uz ziemas kviešu un vasaras miežu graudu ražu un kvalitāti

Dr. agr.
V. Stramkale

6

480

1144

LPKS "Abra"

1. Lapu mēslojuma ietekme uz ziemas rudzu un ziemas kviešu graudu ražu un kvalitāti

Dr. agr.
V. Stramkale

16

1280

2184

2. Retardantu ietekme uz ziemas rudzu šķirnes ‘Amato’ F1 graudu ražu un kvalitāti

4

240

441

3. Dažādu slāpekļa mēslojuma devu ietekme uz rudzu šķirnes ‘Placido’ F1 graudu ražu un kvalitāti

3

180

360

SIA "Latgran"

Slāpekļa mēslojuma devas noteikšana energoaugiem (miežabrālis un sāre)

Dr. agr.
V. Stramkale

16

800

1890

Biedrība "Linu un kaņepju klāsteris"

1. Slāpekļa mēslojuma devas noteikšana eļļas linu šķirnei ‘Flanders’

Dr. agr.
V. Stramkale

4

160

340

2. Slāpekļa mēslojuma devas noteikšana kaņepēm ‘Pūriņi’ un Polijas šķirnei ‘Belobžetskij’

6

320

520

 

Demonstrējumu izmēģinājumi:

 

Ierīkoti lauka izmēģinājumi

Izpildītāji

Izmēģinājuma variantu skaits

Izmēģinājuma uzskaites platība
(m²)

Izmēģinājuma platība ar izolācijām
(m²)

1. Zirņi – 5 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Bruno’, ‘Vitra’, ‘Zaiga’, ‘Almara’, ‘Lāsma’)

Dr. agr.
V. Stramkale,

Asistents

P. Stramkalis

5

400

650

2. Kukurūza – 5 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Cester 230’, ‘Cemelik 222’, ‘Celux 225’, ‘Ceklad 235’, ‘CE–220’)

5

20

260

3. Miežu ziemas šķirnes – 8 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Carola’, ‘Himalaya’, ‘Mercedes’, ‘Naomie’, ‘Scarpia’, ‘Maybrit’, ‘Hannelore’, ‘Heidi’)

8

640

1092

4. Lini – 9 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Ceasar Augustus’, ‘Dangiai’, ‘Snaigiai’, ‘Sartai’, ‘Diane’, ‘Hermes’, ‘Elise’, ‘Scorpion’, ‘Amon’)

9

720

1924

5. Rudzi – 11 šķirnes ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

(‘Kapitan’, ‘Kier’, ‘Walet’, ‘Dankovskie Nowe’, ‘Dankovskie Diament’, ‘Matador’,
‘Gonello’ F1, ‘Visello’ F1, ‘Picasso’ F1,
‘Kaskelott’ F1, ‘Otrap’ F1)

 

11

660

1260

6. Kviešu ziemas šķirnes – 31 šķirne ar optimālo audzēšanas tehnoloģiju

 

31

2480

4264

7. Dažādu kultūru demonstrējums

(Idra – ‘Ligena’; saulgriezes – ‘Alyssa RM’, ‘Pacifik’)

 

3

100

300

 

Sadarbības programma ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem

 

SIA "BALTIKS EAST"

● Garšķiedras un eļļas linu saimniecisko īpašību novērtēšana

● Sadarbība linu sēklaudzēšanas un linu audzēšanas tehnoloģijas jautājumos

● Konsultāciju sniegšana linu audzētājiem

LPKS "LATRAPS"

● Ziemas un vasaras rapša šķirņu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko parametru ietekmes uz ražu un kvalitāti Austrumlatvijas agroklimatiskajos apstākļos izpēte u. c. sadarbība saskaņā ar noslēgto līgumu

 

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” direktore: _________________ Dr. agr. V. Stramkale

 

 


Sākumlapa

Fotogalerija

Publikācijas

Kultūraugi

Kultūraugu foto

Saites


Main page

Photo gallery

Publikācijas

Cultivated plants

Plant photo

Links


 


© LLZC 2004–2014

Lapa atjaunota: 03.04.2014.