SIA"Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"
Agriculture Science Center of Latgale

Fotogalerija - Lauku diena 2003   


Foto © LLZC 2004

© LLZC, 2004  (papildināts: 16.10.2004)