v Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes rajons, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490


Agriculture Science Center of Latgale


Centra mājaslapa

Hompage


Main page


LVPage under construction© 2004-2010, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Lapa atjaunota / Last update: 28.03.2007