v Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes rajons, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490


Agriculture Science Center of Latgale


Centra mājaslapa

Hompage


Kultūraugu foto / Plant photosBrassica napus var. napus
rapsis
Foto © LLZC


Cannabis sativa
sējas kaņepe
Foto © LLZC


Linum usitatissimum
sējas lins
Foto © LLZC


Hordeum vulgare
parastais kviesis
Foto © LLZC

© 2004-2009, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs
Lapa atjaunota / Last update: 28.03.2007