v
v Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Vērgales iela 4-15, Liepāja, LV-3402, Vienotais reģistrācijas nr. LV40008098913


Society of Nature-researchers of Latvia

Naturforschervereins zu Lettland
Общество природоиследователей Латвии

Biedrības mājaslapa

Society Hompage


Saites /  Atpakaļ uz Galveno lapu
Links / Back to Main page

Latvijas daba - saites   /   Nature of Latvia - Links


Organizācijas   /   Organisations


 • LU Bioloģijas fakultāte / University of Latvia, Faculty of Biology      publications / publikācijas (pdf versions)

 • Latvijas Dabas muzejs / Natural History Museum of Latvia

 • Nacionālais botāniskais dārzs / National Botanic Gardens of Latvia

 • Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE)

 • Latvijas Dabas fonds (LDF) (The Latvian Fund for Nature)

 • Vides ministrija / Ministry of Environment of the Republic of Latvia

 • Latvijas Malakologu biedrība / Malacological Society of Latvia

 • Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) / Scientific centre of agriculture of Latgale

 • Nacionālais Rīgas Zooloģiskais dārzs / Riga Zoo (in Latvian)


  © 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
  Atjaunots / Last update 24.01.2010