Latvijas daba - saites
Nature of Latvia - links

Sugu saraksti / Lists of species
  sēnes / fungi (© Zanda Mukina)

ķērpji / lichens (© Alfons Piterāns)
ķērpji / lichens (© Viktors Jefimovs)

sūnas / mosses (© Austra Āboliņa)

kokaugi / trees & shrubs  (© Arturs Stalažs)

gliemenes / bivalves (clams) [Mollusca: Bivalvia]  (© Arturs Stalažs)

gliemeži / snails & slugs [Mollusca: Gastropoda] (© 2002-2007 Arturs Stalažs, Edgars Dreijers)

abinieki un rāpuļi / amphibia and reptiles (© Margita Deičmane)

zivis / fishes  (© Māris Plikšs)

zīdītāji / mammals  (© Valdis Pilāts)

putni Latvijā / birds in Latvia
© 2004 "Raksti par dabu" 03.04.2004
© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība" 02.04.2006
Atjaunots / Last update 30.01.2010