v
v Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Vērgales iela 4-15, Liepāja, LV-3402, Vienotais reģistrācijas nr. LV40008098913


Society of Nature-researchers of Latvia

Naturforschervereins zu Lettland
Общество природоиследователей Латвии

Biedrības mājaslapa

Society Hompage


Informācija jaunajiem biedirem /  Atpakaļ uz Galveno lapu
Back to Main page

v

Lai kļūtu par Latvijas Dabas Pētnieku biedrības biedru, pieteicējiem ir jāaizpilda iesniegums, aptaujas anketa un jāuzraksta motivācijas vēstule adresētu biedrības valdei.

Par Biedrības biedru pretendenti tiek uzņemti saskaņā ar Biedrības statūtiem un Nolikumu par biedru uzņemšanas kārtību Latvijas Dabas Pētnieku biedrībā.

Visas pretendentu iesniegtās ziņas glabā Biedrības valde un nepieciešamības fadījumā Biedrības valde atklātībai izpauž tikai tās ziņas, kuras pretendents atļāvis izpaust un, kuras neaizliedz izpaust Latvijas likumdošanas akti.


Veidlapas:

Aptaujas anketa   PDF versija   WORD versija

Iesniegums   PDF versija   WORD versija

Dokumentus var sūtīt pa pastu (adrese: "LDPB", Pērnavas iela 77-2, Rīga, LV-1009) vai personīgi.
Sīkāka informācija pa e-pastu:
v© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
Atjaunots / Last update:  02.04.2006