v
v Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Vērgales iela 4-15, Liepāja, LV-3402, Vienotais reģistrācijas nr. LV40008098913


Society of Nature-researchers of Latvia

Naturforschervereins zu Lettland
Общество природоиследователей Латвии

Biedrības mājaslapa

Society Hompage


Nolikumi /  Atpakaļ uz Galveno lapu
Back to Main page

v
Biedrības darbību regulējošie dokumenti

Biedrības statūti

Nolikumi:

Nr. 1   Nolikums par biedru uzņemšanas kārtību Latvijas Dabas Pētnieku biedrībāv

© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
Atjaunots / Last update:  01.04.2006