v
v Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Vērgales iela 4-15, Liepāja, LV-3402, Vienotais reģistrācijas nr. LV40008098913


Society of Nature-researchers of Latvia

Naturforschervereins zu Lettland
Общество природоиследователей Латвии

Biedrības mājaslapa

Society Hompage


Gada Suga 2006 /  Atpakaļ uz Galveno lapu
Species of the Year '2006 / Back to Main page

Gada Suga 2006

   Lai informētu sabiedrību par dabas daudzveidību un aktuālajām problēmām dabas daudzveidības saglabāšanā, Latvijas Dabas Pētnieku biedrība nolēmusi katru gadu izsludināt gada sugu.
   Šo tradīciju uzsākot, biedrība par gada sugu 2006 apstiprinājusi paresnināto kladoniju Cladonia incrassata Flörke, kas ir viena no Latvijas ķērpju sugām. Par šo sugu Latvijā būtu nepieciešami pētījumi.
   Informāciju par Gada sugu 2006 sagatavojis Mc. biol. Viktors Jefimovs.


V. Jefimovs

Paresninātā kladonija Cladonia incrassata Flörke

Cladonia incrassata

© Foto: V. Jefimovs

v Paresninātās kladonijas vispārējs raksturojums

   Ķērpju suga – paresninātā kladonija Cladonia incrassata Flörke pieder ģints Cladonia apakšģints Cladonia
P. Browne sekcijai Cocciferae (Del.) Evans (Doll 1993). Primārais laponis pastāvīgs, bieži izliekts, veidots no liela skaita mazām zvīņām, kuru garums 0.5-3 mm (Thomson 1967; Ahti 2000) vai līdz 4 mm (Purvis & al. 1992). Tā virsma dzeltenīga līdz gaiši vai olīvdzeltenai, dažkārt pelēki zaļgana, apakšpuse balta. Primārā lapoņa malas un apakša parasti bagātīgi klātas ar sorēdijām.
   Podēciji veidojas no primārā lapoņa zvīņu virsmas, to garums sasniedz 5 mm (Purvis & al. 1992) 7 mm (Thomson 1967; Ahti 2000) vai 8 mm (Brodo 2001), bet parasti tie ir īsāki. To forma cilindriska vai arī tie pie galotnes paplašinās. Podēciju krāsa dzeltenīgi pelēka, pie pamata oranži dzeltena. Podēciji ir vienkārši, nezaroti vai dažkārt reti zaroti, parasti bez sorēdijām, tomēr dažreiz tiem ir baltas sorēdijas ap podēciju galiem.
   Apotēciji lieli, spilgti sarkanā krāsā, veidojas bieži, izvietoti uz primārā lapoņa zvīņu virsmas un paplašinātajām malām vai uz podēciju galiem, mēdz saplūst (Purvis & al. 1992; Ahti 2000).
   Piknīdas sēdošas, izvietotas uz podēciju galiem vai uz primārā lapoņa zvīņu virsmas, olveida, nedaudz saspiestas pie pamata, 200-250 ģm biezas, satur sārtas gļotas. Konīdijas 6-8 × 1  μm (Thomson 1967; Ahti 2000).

Paresninātās kladonijas izplatība Eiropā un ārpus tās

Eiropā paresninātā kladonija ir izplatīta ļoti nevienmērīgi, dažās valstīs tā ir parasta, diezgan bieži sastopama suga, citās – reta un aizsargājama suga.
Latvijas kaimiņvalstīs, Lietuvā un Igaunijā paresninātā kladonija ir reta suga. Lietuvā tai ir zināmas 7 atradnes (Motiejūnaite 2002) valsts vidus- un D daļā. Sugas ekoloģijā norādīts, ka tā sastopama uz trūdošas koksnes, kūdras un uz bērzu stumbra pamatdaļas mitros mežos. Igaunijā sugai arī ir zināmas 7 atradnes (Randlane personīgi sniegta informācija [2003]) un tā ir iekļauta Igaunijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijā (Randlane 1998). Sugas ekoloģija līdzīga kā Lietuvā un Latvijā, tā sastopama augstajos purvos uz augsnes vai trūdošas koksnes.

Paresninātās kladonija Latvijā

Pirmo reizi paresninātā kladonija minēta 1939. gadā K. Miškes diplomdarbā "Materiāli Rīgas apkārtnes kladoniju florai" (Miške 1939). Tajā norādīts, ka šī suga uzskatāma par jaunu gan Rīgas apkārtnes, gan arī Latvijas ķērpju florai kopumā, jo līdz tam suga nav minēta nevienā literatūras avotā. Kā norāda Miške, arī tolaik vienīgais paresninātās kladonijas eksemplārs, kas ievietots Brutāna herbārija 67. lp., ir ievākts ārpus Latvijas teritorijas. Pats autors šo sugu ievācis divās vietās pie Rīgas – Priedainē un Baložos uz kūdras nosusinātos sūnu purvos un vēl vienā vietā attālāk no Rīgas – Slokas apkārtnē purvainā priežu mežā uz augsnes.
Pēc Miškes pētījumiem vairāku desmitu gadu garumā par paresnināto kladoniju nav atrodama nekāda jauna informācija. To netieši apliecina A. Piterāna 1982. gadā iznākusī līdz šim pilnīgākā monogrāfija par Latvijas ķērpju floru (Питеранс 1982). Tajā paresninātā kladonija norādīta tikai pēc Miškes darba, bez jauniem datiem. Arī 1989. gadā iznākušajā “Latvijas PSR floras horoloģijā” (ABOTA & al. 1989), kurā minētas 20 tolaik aizsargājamās ķērpju sugas, paresninātā kladonija nav iekļauta, to aizsargājamās sugas statusā ieceļ ar Sarkanās grāmatas padomes lēmumu 1992. gada maijā (Piterāns 1995b). Informācija par paresninātās kladonijas jaunu atradni norādīta A. Piterāna publikācijā "Ķērpju pētījumi Ķemeru apkārtnē" (Piterāns 1995a). Tajā autors norāda, ka suga sastopama Slokas purvā pie Kūdras stacijas uz norakumu vertikālām sienām. Šī pati atradne kā vienīgā eksistējošā uzrādīta arī Latvijas Sarkanajā grāmatā (Vimba, Piterāns 1996).

Literatura

Ahti T., 2000. Cladoniaceae //Flora Neotropica Monographs 78/

Brodo I., Sharnoff S., Sharnoff S., 2001. Lichens of North America, Yale

Doll R., 1993. Zur Verbreitung, Soziologie und Ökologie von Cladonia incrassata in Mecklenburg-Vorpommern //Nova Hedwigia 56/

Miške K., 1939. Materiāli Rīgas apkārtnes kladoniju florai, Diplomdarbs

Motiejūnaite J., 2002. Lietuvos grybai XIII Lapiškosios ir krūmiškosios kerpes, Vilnius

Piterāns A., 1995a. Ķērpju pētījumi Ķemeru apkārtnē. //Mežzinātne: meža nozares augst. izglīt. 75. gadu jubilejai veltītās zinātn. prakt. konf. materiāli/, Jelgava

Piterāns A., 1995b. Latvijas ķērpju flora un tās raksturojums, Kopsavilkums par publicēto darbu kopu bioloģijas habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai, Rīga

Purvis O. W., Coppins B. J., Hawksworth D. L., James P. W., Moore D. M., 1992. The Lichen Flora of Great Britain and Ireland, London

Randlane T., 1998. Red List of Estonian Lichens. http://www.ut.ee/lichens/red_list.html

Thomson J. W., 1967. The Lichen Genus Cladonia in North America, Toronto

Vimba E., Piterāns A., 1996. Latvijas Sarkanā grāmata, 1. sēj., Rīga

Авота И., Вимба Э., Питеранс А., 1989. Хорология флоры Латвийской ССР: Охраняемые виды грибов и лишайников, Рига

Питеранс А., 1982. Лишайники Латвии, Рига
v

© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
Atjaunots / Last update:  09.03.2006